ວິໄສທັດ
OUR VISION

ບໍລິການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ :
ຖືກຕາມມາດຕະຖານ, ທັນເວລາ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກໃຈລູກຄ້າ

High quality and efficient consulting services: standardized, timely, agility and customer satisfaction

ພາລະກິດ
OUR MISSION

ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເຕີບໂຕ

Guides you to be certified
Guides you to be successful and grown

ການບໍລິການ

OUR SERVICES

ການຜະລິດທີ່ດີ
Good Manufacturing Practice

ການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ
Good Hygienic Practice

ການວິເຄາະອັນຕະລາຍ ແລະ ຈຸດຄວບຄຸມວິກິດ
Hazard Analysis and CriticalControl Points

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
Food Safety Management Systems

ລະບົບມາດຕະຖານການຮັບຮອງຄວາມ
ປອດໄພສຳລັບການຜະລິດອາຫານ
Food Safety System Certification

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ
Quality Management System

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສີ່ງແວດລ້ອມ
Environmental Management System

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ
Occupational Health and Safety (OH&S) Management System

ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ

YOUR BENEFITS

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃດໜື່ງ (GMP, GHPs, HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ແລະ ISO 45001:2018 ) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັ່ງນີ້:

 • ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ມາດຕະຖານ, ມີຄຸນນະພາບ, ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
 • ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ສາມາດຂາຍໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ທ່ານຈະມີລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານທີ່ດີ.
 • ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດທີ່ເປັນລະບົບ.
 • ເຮັດໃຫ້ຕະຫລາດຂອງທ່ານ ເຕີບໂຕ ການຜະລິດຂະຫຍາຍຕົວ ມີຜົນກຳໄລ.
 • ບໍລິສັດເຂັມແຂງ ຍືນຍົງ.

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

OUR CUSTOMERS

 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ໂບແດງ ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ຫັຼກ 35, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ໂອວີ້ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ເອັມພາຍການຄ້າ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ຫັຼກຫີນ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ພຽວເລ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ໜອງແຕ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ວາຣີ ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ດົງໂພນເລົາ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ກ້ວຍຕາກແມ່ທິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 • ບໍລິສັດ C&A Lao Air Catering (ອາຫານຂຶ້ນຍົນ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ LT ປຣາສຕິກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ສົມສະໜຸກ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ ຄຳແພງເພັດ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ສົ່ງເສີມການກະເສດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ໂຮງສີເຂົ້າ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ ຄຼິນນິງ ແອນ ເພສຕ໌ ຄອນໂທຣ ເຊີວິສ ລາວ ສ່ວນບຸກຄົນ ຈໍາກັດ (CSL) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ຜະລິດລິບລາວ ຈໍາກັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 1, ບ້ານ ໂນນແສງຈັນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ ເວດສໂປຣ ຄອນເລັກຊັ້ນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຮ່ອງແກ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ກຸ່ມບໍລິສັດ ໄຊຍະວົງ ຈຳກັດ (ໂຮງງານຜະລິດ ທໍ່ນໍ້າ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກ 18, ຖະໜົນ 13ໃຕ້, ບ້ານ ໂພຄໍາ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດເຫລັກ ແລະ ສັງກະສີ ຟູຊາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 11, ບ້ານ ດອນໜູນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ ສະຫວັນຄຳ (ນໍ້າດື່ມ ໂຊນາ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ນໍ້າກັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ແຟນ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 • ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ບໍລິເວນສປຣິງ ຈໍາກັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 34, ຖະໜົນ 16B, ບ້ານ ອີ່ຕູ້, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
 • ໂຮງງານ ນ້ຳດື່ມ ມິຖຸນາກາວັງວຽງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
 • ບໍລິສັດ ບີເວລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ໄອເດັຍລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 24, ຖະໜົນ ປາກຊາບ, ບ້ານ ໂນນທອງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງສີເຂົ້າ ຈໍາປາຫອມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານ ດອນໜູນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 • ໂຮງງານ ໝູຍໍ ປ້າລີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການສ້າງຕັ້ງ
MR Creation

ການສ້າງຕັ້ງ

MR Creation

ບໍລິສັດ MR ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 0441/ຈທວ ລົງວັນທີ 22/05/2018 ທະບຽນອາກອນເລກທີ 374/ຊັ້ນ 5 ລົງວົນທີ 06/09/2018

ທີ່ປືກສາ

OUR CONSULTANTS

Manohack Rasachack

Date of Birth: October 10 1957

Citizenship: Lao

Work Experience
 • 1987-1996: DD of Thong Pong Cement Factory.
 • 2001-2005: Senior official of DoIH
 • 2005-2009: DDG of SME Department
 • 2009-2012: DDG of DoIH
 • 2012-2019: DG of DoIH
 • 1996-2001: DD of Chinaimo Water Treatment Plant.

Education Background

 • 1980-1986: Chemical Superior Institute, Prague, Czech Republic (Master of Science in Engineering on Technology of Silicate).
 • 2001: Training on Standardization and Total Quality Management in Tokyo, Japan 2002: Training on Productivity in Bangkok, Thailand
 • 2003: Training on Human Resource Development in Indonesia
 • 2004: Training on Auditor in Hanoi, Vietnam
 • 2005: Training on Creating an enabling business environment in Turin, Italy
 • 2006: Training on Policy and Strategy for SME Promotion in Seoul, Korea
 • 2007: Training on Competitive Policy and Strategy in Kyoto, Japan
 • 2009: Training on Cleaner production technology and product policy in Beijing, China 2010: Training on Science and Technology development in Seoul, Korea
 • 2011: Training on Policy and Strategy for Local Industrial Promotion in Japan
 • 2013: Training on Inclusive and Sustainable Industry Development in Vienna, Austria

Certificate

Sivilay Rasachack

Date of Birth: September 29, 1959

Citizenship: Lao

Work Experience
 • 1986-2015 – worked at Lao Brewery Company as QC Manager
 • Production Manager
 • Assistant MD of LBC
 • General Manager of PEPSI Plant
 • Technical Director

Education Background

 • 1980-1986: Chemical Superior Institute, Prague, Czech Republic (Master of Science in Engineering on Food Science Technology).

 • 1990: Training on Food Technology, Bangkok, Thailand
 • 1999: Training on Risk Assessment of Environment at Conterminally in Dietary System, Seoul, Korea Republic
 • 2001: Training and attended The 7th Asian Food Conference, Manila, Philippine
 • 2003: Training on Risk Assessment and Risk Management of Food, Kuala Lumpur, Malaysia
 • 2006-2007: Diploma of Brew Master, Scandinavian school
 • 2008: Diploma of Brew Master, VLB Berlin Institute
 • 2014: Total Quality Management (TQM), Tokyo, Japan
 • 2020: ISO 9001:2015 Internal Audit Certification, Punyam Academy

Certificate

Sisavath Xavana

Date of Birth: September 6, 1959

Citizenship: Lao

Work Experience
 • 1985-2015 – worked at Lao Brewery Company as QC Manger and Continuous Improvement Manager

Education Background

 • Study University Halle Germany as a Master degree of Chemistry Analysis

 • Training on Program integrating Quality system Development for Agro-Food Processing Industries of ASEANs SME in Thailand
 • Training about Tool and Technic of Internal Auditor integrating ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 and OHSAS 1800:2007
 • Training on Lead Auditor ISO 9001:2008 in Thailand
 • Training on Supply Auditor in Denmark

Certificate

ຄູ່ຮ່ວມມື

COOPERATION PARTNERS

Critical Location


Head Office

32/22, 3rd Floor, East Patel Nagar New Delhi 110008, India

Other Locations

 • Bulgaria , Sofia
 • Egypt , Giza
 • Indonesia , Jakarta
 • Iran Islamic Republic Kazakhstan
 • Korea, Seoul
 • Singapore
 • South Africa
 • Turkey , Istanbul
 • United Kingdom , Rutland United States , Brooklyn Park MN